Gabinet Neurochirurgiczny - Przychodnia AAvita

Konsultacje

wtorek, po rez. telefonicznej
(bezpośrednio u p. Doktora)

Adres

Racławicka 15/19
53-146 Wrocław

Rejestracja

Konsultacja możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu:
tel. 603 672 296.

Mapa: Neurochirurg Wrocław

Prywatna Praktyka Lekarska

Dr n. med. Waldemar Szarek, Specjalista Neurochirurg i Neurotraumatolog, przyjmuje w prywatnej praktyce lekarskiej we wtorki, od godziny 16:00 do 18:00, po wcześniejszej telefonicznej rejestracji (603 672 296). Gabinet znajduje się w przychodni AAvita, przy ulicy Racławickiej 15-19 we Wrocławiu, na parterze [zobacz mapkę].

Cena prywatnej konsultacji jest ustalana indywidualnie w trakcie wizyty.

Konsultacje z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii

 • Guzy wewnątrz- i zewnątrz rdzeniowe

 • Oponiaki

 • Tętniaki tętnic mózgowych

 • Guzy mózgu

 • Przewlekłe bóle kręgosłupa

 • Dyskopatia szyjna, piersiowa, lędźwiowa

 • Schorzenia pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego

Rodzaj konsultacji

 • Kontrolne wizyty poszpitalne

 • Kontrolne wizyty pooperacyjne

 • Kwalifikacje do leczenia operacyjnego

 • Badanie i orzecznictwo dla firm ubezpieczeniowych

Praca zawodowa

Po ukończeniu studiów na Akademii Medycznej w Krakowie pierwsze kroki jako chirurg stawiał w II Klinice Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Krakowie, kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Otmara Gedliczkę.

Specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej uzyskał w roku 1993 w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala im. R. Czerwiakowskiego, kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Lesława Czarneckiego. Pracę w Klinice Neurochirurgii we Wrocławiu, kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Jerzego Wrońskiego, rozpoczął w roku 1993.

Tytuł specjalisty II stopnia z Neurochirurgii i Neurotraumatologii uzyskał w Lublinie w roku 2000. Rozprawę doktorską obronił w roku 2005.

Od 2006 roku, w związku z przeniesieniem Kliniki Neurochirurgii do nowego obiektu, obecnie pracuje jako neurochirurg w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 213.

Praca naukowa

Dr n. med. Waldemar Szarek jest autorem i współautorem prac naukowych z zakresu biomechaniki kręgosłupa, współautorem prac dotyczących oponiaków wewnątrzczaszkowych oraz badań dotyczących skurczu naczyniowego, w szczególności badań przepływu wewnątrznaczyniowego.

Praca doktorska dr n. med. Waldemara Szarka spotkała się z uznaniem światowego środowiska neurochirurgicznego - został on poproszony o szersze jej omówienie na 13. Światowym Kongresie Neurochirurgów w Marrakeszu w 2005 roku.

Praca doktorska była zwieńczeniem grantu, będącego efektem współpracy Politechniki Wrocławskiej i Akademii Medycznej we Wrocławiu. W dniu 19.02.2009 Prezydium Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk powołało dr n. med. Waldemara Szarka na członka Komisji Inżynierii Biomedycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Wiedzę oraz doświadczenie dr n. med. Waldemar Szarek zdobywał na licznych stażach krajowych i zagranicznych, m.in.:

 • Bordeaux, Francja (1984 r.), Klinika Neurologii kierowana przez profesora Loiseau
 • Ostrava, Czechy (1997 r.)
 • Mainz, Niemcy (1998 r.), Staż w Klinice Neurochirurgii, kierowanej przez prof. Axela Pernetzkiego
 • Sztokholm, Szwecja (1999 r.), Karolinska Instituet
 • Kair, Egipt (1999 r.)
 • Zurych, Szwajcaria ( r.), Kurs doskonalący w zakresie chirurgii kręgosłupa
 • Wiedeń, Austria (2001 r.), European Association of Neurosurgical Societies Winter-Meeting 2001
 • Praga, Czechy (2003 r.), EuroSpine 2003
 • Bruksela, Belgia (2006 r.)
 • Leiden, Holandia (2008 r.)
 • Montpellier, Francja (2008 r.), Szkolenie pod kierownictwem dr. Mournaya
 • Berlin, Niemcy (2009 r.), Summer University